Organisatie

Voor Bergh Beheer & Onderhoud is duurzaamheid niet enkel een maatschappelijke plicht, het gaat in onze ogen ook om economische waarde. Investeringen in duurzaamheid kunnen er voor zorgen dat mens en milieu in de juiste balans met elkaar komen. Op langere termijn levert dat besparingen op, en vooral: toekomstbestendigheid.

Bergh Beheer & Onderhoud biedt daarom samen met Bergh Bouw, Bergh Brandveiligheid (voorheen: Bergh Brandscheidingen), Bergh Bouwsystemen en Bergh Vastgoed & Ontwikkeling (voorheen: Zoom Invest) oplossingen voor duurzaamheid.

Het manifest voor Duurzaam Ondernemen

Duurzaam ondernemen is een containerbegrip. Reden te meer om duidelijk te stellen wat Bergh Brandscheidingen B.V. verstaat onder ‘duurzaam ondernemen’. In het manifest zijn de visie en missie alsmede onze uitgangspunten opgenomen.

ZORGEN VOOR BALANS,
IS ZORGEN VOOR TOEKOMST

 1. Streven naar een zorgvuldige balans tussen People, Planet en Profit bij alle bedrijfsbeslissingen.
 2. Streven naar een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk. Door het jaarlijks bewaken en rapporteren van onze milieubelasting zullen wij deze bijsturen waar nodig.
 3. Aanmoedigen en faciliteren van zelfontplooiing, multidisciplinaire inzetbaarheid en vitaliteit bij onze werknemers.
 4. Streven in onze personeelssamenstelling naar diversiteit in cultuur, geslacht en leeftijd.
 5. Creëren van re-integratie kansen op onze werklocaties.
 6. Aanbieden van duurzame mogelijkheden voor zowel potentiële als vaste klanten die aansluiten bij de behoeftes.
 7. Bij het inkopen van producten en diensten letten op de sociale- en milieuaspecten die bij de productie, het transport en het gebruik een belangrijke rol spelen en daarover afspraken maken met leveranciers en afnemers.
 8. Stimuleren van creativiteit bij het zoeken naar innovatieve kansen op het gebied van duurzame producten / diensten.
 9. Open staan voor een transparante ketensamenwerking en partnerschappen en bereidheid om kennis en ervaringen actief te delen.
 10. Leveren van een positieve bijdrage aan de leefbaarheid in de regio waarmee wij zijn verbonden.
 11. Jaarlijks de doelstellingen met betrekking tot duurzaam ondernemen evalueren. Hieruit volgt het nieuwe jaarplan ‘Duurzaam Ondernemen’ die wordt gepresenteerd aan de betrokkenen.

Met het ondertekenen van dit manifest conformeert de directie en het management van de Bergh bedrijven te handelen in de geest van duurzaam ondernemen.

Meer informatie

"We zijn een familiebedrijf met een rijke historie in de bouw."

 

Erik van den Bergh

Directeur Bergh Beheer & Onderhoud