Preventief/planmatig onderhoud

Om je gebouw in goede conditie te houden is preventief onderhoud noodzakelijk. Bergh Beheer & Onderhoud heeft ruime ervaring en kennis met het (preventief) onderhouden van gebouwen.

Op basis van een meerjarenonderhoudsplan zijn de uit te voeren preventieve
onderhoudswerkzaamheden in kaart gebracht en kunnen vervolgens door Bergh Beheer & 
Onderhoud worden uitgevoerd. Voor werkzaamheden die over meerdere jaren zijn verdeeld
stellen we een onderhoudsovereenkomst op. Zo ben je er als opdrachtgever zeker van dat het
noodzakelijke onderhoud wordt uitgevoerd volgens de gemaakte afspraken.

Ben je benieuwd wat planmatig onderhoud jou oplevert? Neem contact met ons op voor meer informatie.

contact