Verduurzaming

Door gewijzigde wet- en regelgeving word je als gebouweigenaar verplicht om op 1 januari 2023 een Energielabel C te kunnen overhandigen. Voldoet jouw gebouw nog niet aan Energielabel C? Dan is het zaak om de nodige maatregelen ter verduurzaming te treffen.

Bergh Beheer & Onderhoud kan je bij deze verduurzamingsmaatregelen adviseren en ondersteunen. Samen met installatietechnische partners inventariseren we welke maatregelen per gebouw genomen kunnen/moeten worden om aan de vereiste waarden te voldoen. Vervolgens vertalen we deze maatregelen naar advies. In dit integrale advies worden naast de uitgangspunten rondom verduurzaming, ook de (verlaging van) exploitatie- en investeringskosten, de gebruikerswaarde en de flexibiliteit/aanpassingsmogelijkheden van het gebouw meegenomen.

Bergh Beheer & Onderhoud kan de werkzaamheden ten aanzien van verduurzaming zoals genoemd in het advies vervolgens ook voor jou uitvoeren en coördineren.

We gaan graag voor jou aan de slag. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

contact