Vaste onderhoudspartner van Tilburg University

  • Onderhoud
Naar alle projecten

Van januari 2018 tot eind maart 2024 heeft Bergh Beheer & Onderhoud het genoegen gehad om als partner samen te werken met Tilburg University, waarbij wij verantwoordelijk waren voor al het bouwkundig onderhoud. Deze samenwerking vloeide voort uit onze toewijding aan kwaliteit en efficiëntie, waardoor we bijdragen aan het behoud van de hoogwaardige faciliteiten van de universiteit.

In lijn met het streven naar voortdurende verbetering en synergie, hebben we ons geïntegreerd in het jaarlijkse thema van Tilburg University. In 2018 stond dit in het teken van interdisciplinariteit, een concept dat verder reikt dan samenwerking alleen. Het benadrukt de wederzijdse beïnvloeding tussen betrokken partijen, wat aansluit bij onze filosofie van holistisch bouwkundig onderhoud.

Om onze betrokkenheid te versterken en een gestroomlijnde samenwerking te waarborgen, hebben we gebruik gemaakt van het online portal van de universiteit. Dit platform stelde ons in staat om nauwkeurig alle storingen, meldingen en projecten op het universiteitsterrein bij te houden. Door deze transparantie kan de facility afdeling snel en efficiënt de juiste personen betrekken bij het proces. Voor ons en onze onderaannemers betekent dit de geruststelling dat de geplande werkzaamheden daadwerkelijk kunnen worden uitgevoerd, zonder onnodige vertragingen.

Een bijkomend voordeel van deze gestroomlijnde samenwerking is de proactieve betrokkenheid van de Facility-afdeling. Samen wordt er nagedacht over de meest gunstige planning, niet alleen vanuit ons perspectief, maar ook met oog voor de gebruikers van de faciliteiten. Deze gecoördineerde aanpak resulteert in een efficiënte uitvoering van projecten, waarbij de belangen van alle betrokken partijen worden behartigd.

Ons partnerschap met Tilburg University was gebaseerd op transparantie en een gedeelde toewijding aan kwaliteit. Door nauw samen te werken, streven we ernaar om niet alleen  het vastgoed te onderhouden, maar ook om bij te dragen aan een dynamische en stimulerende omgeving voor de academische gemeenschap. Bergh Beheer & Onderhoud zet zich in voor de lange termijn duurzaamheid en welzijn van Tilburg University, en we kijken ernaar uit om deze samenwerking voort te zetten.

Opdrachtgever

Tilburg University

Ik help je graag verder

Jolanda van Thillo

Hoofd Bergh Beheer & Onderhoud Stel je vraag

Updates

Warande
23-11-2023
Grand Cafe Esplanade
22-11-2023
Library

Voor de Universiteit hebben we een uitvoerige renovatie uitgevoerd van de universiteitsbibliotheek.

21-11-2023
Academia
20-11-2023

Diensten binnen dit project

Meerjarenonderhoudsplan

Krijg meer grip op het onderhoud en onderhoudskosten door het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan.