Meerjarenonderhoudsplan VVE Glymesstraat

16-02-2021
Terug naar overzicht

In de zomer van 2020 hebben we een meerjarenonderhoudsplan mogen opstellen voor Vereniging van Eigenaars Glymesstraat te Bergen op Zoom.

Een meerjarenonderhoudsplan, ook wel bekend als MJOP, is onmisbaar bij het beheren en onderhouden van vastgoed. Met een dergelijk plan krijg je meer grip op het onderhoud en de onderhoudskosten. Voor een Vereniging van Eigenaren is een meerjarenonderhoudsplan belangrijk omdat je voor langere termijn inzicht hebt in de verwachte onderhoudswerkzaamheden en bijbehorende kosten van bijvoorbeeld het dak, de gevel en algemene ruimten. Een MJOP biedt een goede basis voor het treffen van financiële voorzieningen/reserveringen.

Tijdens een conditiemeting hebben we allereerst de huidige staat van het gebouw Hof van Glymes gemeten en de gebreken vastgelegd conform de norm NEN 2767. De norm NEN 2767 is het instrument voor het objectief en uniform meten van de fysieke kwaliteit van een gebouw en/of installatiedelen van gebouwen. Vervolgens hebben de ruwe data gefinetuned naar een concreet meerjarenonderhoudsplan en -begroting.

Op basis van onze bevindingen, adviezen en het financieel plaatje hebben we een meerjarenonderhoudscontract mogen afsluiten met de Vereniging van Eigenaars Glymesstraat.

Wil je meer weten over een meerjarenonderhoudsplan voor jouw VVE? Neem dan contact met ons op. We vertellen je graag over onze expertise! 

Ik help je graag verder

Jolanda van Thillo

Hoofd Bergh Beheer & Onderhoud Stel je vraag