Samenwerking met Tilburg University is verlengd

09-12-2020
Terug naar overzicht

Sinds januari 2018 zijn wij partner van Tilburg University voor het bouwkundig onderhoud. De onderhoudsovereenkomst met Tilburg University is onlangs verlengd. Voor in ieder geval het komende jaar blijven we alle mogelijke (bouwkundige) onderhoudsvraagstukken op de universiteitscampus uitvoeren. We vertellen je graag over deze bijzondere samenwerking.

Tilburg University en Bergh Beheer & Onderhoud

In 2018 zijn we gestart met het uitvoeren van bouwkundige onderhoudswerkzaamheden voor Tilburg University (TiU). Dit bestaat uit twee componenten: zowel preventief onderhoud als correctief onderhoud. Met preventief onderhoud zorgen we ervoor dat een pand in goede conditie blijft. Met correctief onderhoud herstellen we bouwkundige schades in en aan gebouwen.

Wij zijn als partner in het beheer van vastgoed vrijwel dagelijks op de universiteitscampus aanwezig om de nodige onderhoudswerkzaamheden te verrichten.

Onderhoudswerkzaamheden

We voeren alle voorkomende bouwkundige (onderhouds)werkzaamheden uit. Je moet hierbij denken aan herstelwerkzaamheden, zoals het stellen of vervangen van deuren, het vervangen plafonds, e.d., maar ook het onderzoeken en verhelpen van (dak)lekkages en het herstelwerk dat hieruit voortvloeit. Daarnaast voeren we diverse inspecties/(conditie)metingen uit, bijvoorbeeld de conditiemeting van gevels van gebouwen. De resultaten van de inspectie/meting leggen we vast en vertalen we tot een advies van werkzaamheden of tot een concreet meerjarenonderhoudsplan. De werkzaamheden worden met opdrachtgever besproken waarna we de werkzaamheden in overleg met de opdrachtgever uitvoeren. Preventief onderhoud behoort tevens tot onze werkzaamheden. Zo hebben we afgelopen zomer bijvoorbeeld gevels van Dante Building gerenoveerd.

Naast de onderhoudswerkzaamheden voeren we ook projectmatige werkzaamheden uit. Het gaat hier met name om functionele aanpassingen als gevolg van gewijzigd gebruikt, bijvoorbeeld het (ver)plaatsen van wanden e.d., zoals we recentelijk in enkele kamers van het College van Bestuur in het monumentale Cobbenhagen Building hebben uitgevoerd.

Beheer in coronatijd

Tilburg University heeft ruim 19.000 studenten en ruim 2.000 medewerkers. In deze coronatijd zijn er weinig studenten aanwezig op de campus; de lessen worden zoveel mogelijk online aangeboden. Dit betekent enerzijds dat er minder gebruikersmeldingen zijn waardoor in principe ook het aantal onderhoudsmeldingen omlaag is gegaan. Maar doordat er op dit moment (veel) minder mensen aanwezig zijn in de gebouwen biedt dat voor zowel TiU als Bergh Beheer & Onderhoud mogelijkheden om werkzaamheden uit te (laten) voeren die normaliter moeilijk uitvoerbaar zijn. Het gaat dan om werkzaamheden die bijvoorbeeld te veel overlast veroorzaken voor gebruikers. Denk hierbij aan geluidsoverlast in meerdere gebouwen door het verwijderen van urinesteen. 

Verder volgen wij de geldende RIVM maatregelen, zijn er looproutes in de gebouwen aangegeven en is er een mondkapjes- en desinfectieplicht. 

Bergh Bouwgroep

Naast Bergh Beheer & Onderhoud voert ook Bergh Brandveiligheid onderhoudswerkzaamheden voor Tilburg University uit. Bergh Brandveiligheid is betrokken bij alle (onderhouds-)werkzaamheden die betrekking hebben op de bouwkundige brandveiligheid. Denk hierbij aan het controleren en (indien nodig) herstellen van de aanwezige brandscheidingen. De kleinste openingen in scheidingen kunnen er voor zorgen dat brand maar ook rook en gassen zich snel verspreiden. Er wordt als het ware een brandveilige schil gecreëerd waardoor mensen in de ruimte de tijd krijgen om te vluchten. Het brandwerend afdichten van deze scheidingen is dus van essentieel belang voor de brandveiligheid van een gebouw.  

Bijzondere samenwerking

Het is bijzonder dat Tilburg University al jarenlang vertrouwen heeft in Bergh Beheer & Onderhoud en onze adviezen op waarde schat. Er is een zeer prettig en intensief contact met onze contactpersonen van afdeling Facility services / real estate management´╗┐. Zij denken graag met ons mee ook over werkzaamheden die moeilijk uitvoerbaar zijn. Tilburg University is een opdrachtgever die voor ons de best haalbare voorwaarden creëert´╗┐ waardoor wij onze werkzaamheden zo goed als mogelijk kunnen uitvoeren.

Doordat er op dit moment (vanwege corona) minder gebruikersmeldingen zijn, voeren wij werkzaamheden uit die in eerste instantie voor de langere termijn op de planning stonden. Op deze manier blijven op de campus aanwezig en kunnen we direct schakelen bij acute onderhoudswerkzaamheden. 

Meer informatie

Ik help je graag verder

Jolanda van Thillo

Hoofd Bergh Beheer & Onderhoud Stel je vraag