Groot onderhoud fiscaal voorzien

28-10-2014
Terug naar overzicht

Sinds enkele jaren zijn de fiscale mogelijkheden om af te schrijven op onroerend goed flink beperkt. Steeds meer eigenaren worden tegenwoordig geconfronteerd met deze beperking. Hoe zit dat? Hoe kunt u de pijn verzachten?

Het afschrijvingspotentieel op bedrijfsonroerend goed is sinds enkele jaren afhankelijk van de WOZ-waarde van het pand. Nu de WOZ-waarde tegenwoordig steeds dichter bij de werkelijke waarde van het pand komt te liggen, worden veel eigenaren geconfronteerd met een beperking op de afschrijvingen. Hoe kunt u deze pijn verzachten?

Voorziening groot onderhoud

U kunt overwegen een voorziening groot onderhoud te vormen. Hiermee kunt u de toekomstige onderhoudsuitgaven nu al ten laste van uw resultaat brengen. En zodoende een rentevoordeel behalen.

Onderhoudsplan

Om een voorziening te kunnen vormen, moet u de toekomstige kosten deugdelijk onderbouwen. Dit doet u door een onderhoudsplan op te (laten) stellen voor uw pand. In dat plan komt tot uitdrukking welk onderhoud voor wanneer gepland staat en wat de geschatte kosten daarvan zijn. U kunt daarbij denken aan schilderwerk en onderhoud aan het dak of de verwarming. Let op. Om richting de fiscus uw plan goed te onderbouwen, adviseren wij u hiervoor offertes aan te vragen.

Jaarbedrag

Vervolgens wordt op basis van dit onderhoudsplan uitgerekend hoeveel er jaarlijks gedoteerd moet worden aan de voorziening. Deze dotatie mag u in mindering brengen op uw winst. Dit zorgt ervoor dat u reeds nu deze kosten fiscaal als aftrekpost kunt opvoeren.

Let op. Het vormen van een voorziening groot onderhoud is niet afhankelijk van het feit dat u niet meer kunt afschrijven over uw pand. Dus ook wanneer u nog wel kunt afschrijven, kunt u deze voorziening vormen.

Door de vorming van een voorziening groot onderhoud kunt u de toekomstige onderhoudsuitgaven nu al ten laste brengen van uw resultaat en zodoende een rentevoordeel behalen. Zorg wel voor een goede onderbouwing richting de fiscus met een gedegen onderhoudsplan.

Ik help je graag verder

Jolanda van Thillo

Hoofd Bergh Beheer & Onderhoud Stel je vraag