Koppeling GPR met MJOP maakt effect duurzaam onderhoud inzichtelijk

27-09-2016
Terug naar overzicht

GPR Gebouw meet de duurzaamheid van bestaande gebouwen, nieuwbouw en grootschalige renovatie van woning- en utiliteitsbouw. Bergh Beheer & Onderhoud heeft de koppeling gelegd tussen meerjarenonderhoud en duurzaamheid.

De prestaties op het gebied van duurzaamheid maakt GPR gebouw zichtbaar met behulp van thema`s::

  1. Energie
  2. Milieu
  3. Gezondheid
  4. Gebruikskwaliteit
  5. Toekomstwaarde

Bergh Beheer & Onderhoud ziet de meerwaarde van GPR gebouw voor bestaand vastgoed in relatie met meerjarenonderhoud. Voor een object van Woningstichting Stadlander uit Bergen op Zoom is er een onderzoek verricht om te bepalen welk effect duurzame vervangingen hebben op de GPR-score.

Onderhoudsgevoelige elementen

Voor het onderhouden van objecten hanteren we de NEN2767-1 en bepalen we op deze wijze de resterende theoretische levensduur. Wanneer onderdelen of volledige bouwdelen moeten worden vervangen aan het eind van de levensduur kijken we naar de mogelijkheden om hier een duurzaam alternatief toe te passen. De invloed van dit alternatief wordt direct zichtbaar bij het invullen van GPR gebouw.

Doordat mogelijk niet alle vervangingen op hetzelfde moment plaatsvinden ontstaat er tijdens de onderhoudsperiode een steeds duurzamer gebouw. Bergh Beheer & Onderhoud maakt de optimalisatie waar tussen de factoren: kosten, baten, subsidiemogelijkheden en belastingtechnische voordelen bij vervangingen op korte of lange termijn.

Ik help je graag verder

Jolanda van Thillo

Hoofd Bergh Beheer & Onderhoud Stel je vraag