Meerjarig onderhoudsplan voor strategische keuzes

  • Onderhoud
Naar alle projecten

Onderhoudsplan essentieel voor strategisch vastgoedbeleid

Voor één van onze opdrachtgevers heeft Bergh Beheer & Onderhoud een meerjaren onderhoudsplan van een object opgesteld, waarbij de toekomstige ontwikkeling van het bouwwerk nog onduidelijk is.  maar de onderhoudskosten wel een belangrijke factor zijn in de besluitvorming van deze . 

De toekomstige ontwikkelingen van de organisatie zijn nog onduidelijk, vandaar dat er behoefte is aan een scenarioschets voor verschillende onderhoudswerkzaamheden. 

In overleg met onze opdrachtgever wordt er een meerjaren onderhoudsplan opgesteld wat, naast de exploitatie- en investeringskostern, ook de kosten voor verschillende ontwikkelscenario’s duidelijk weergeeft. Op basis van de verschillende scenario's kan vastgoedbeleid worden bepaald voor ieder gebouw op het terrein.

Bij het opstellen van een meerjaren onderhoudsplan is het essentieel om te kijken naar interne en externe ontwikkelingen met betrekking tot organisatie vastgoed. Wat is de hui dige functie van het gebouw en hoe gaat dit de komende 10 jaar veranderen? Is daarbij een belangrijke vraag die iedere vastgoedmanager/beheerder zich moet afvragen. Middels een meerjaren onderhoudsplan kunnen verschillende scenario's duidelijk in kaart worden gebracht en vergeleken, om zo tot een juiste en passende beslissing te komen voor uw onderneming.

Nieuwe wetgeving met betrekking op duurzaamheid en gebruik van gebouwen kan invloed hebben op uw vastgoedstrategie. Dankzij inzicht in de kosten, terugverdientijd en de duur van de werkzaamheden in verschillende scenario’s kan er een strategisch beleid worden bepaald voor elk gebouw. 

Meer weten over een meerjaren onderhoudsplan? Neem dan contact op of lees meer over onze diensten!

Diensten


Ik help je graag verder

Jolanda van Thillo

Hoofd Bergh Beheer & Onderhoud Stel je vraag

Diensten binnen dit project

Meerjarenonderhoudsplan

Krijg meer grip op het onderhoud en onderhoudskosten door het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan.